Digitalkameran – Svartvitt

Svartvitt är oftast både snyggt och tidlöst. Idag kan man konvertera bilder till svartvitt med i princip alla bildediteringsprogram eller direkt i kameran. Jag rekommenderar att spara så mycket bildinformation som möjligt till redigeringen i datorn, det vill säga inte använda kamerans svartvitkonvertering. Detta för att man med t ex Photoshop enkelt kan kontrollera hur bilden konverteras från färg och vilka färger som skall väga tyngst. I Photoshop heter två konverteringsverktyg ”Channel mixer” eller ”Black & White…”.

Hur olika typer av konvertering ger olika resultat.
Läs mer

Digitalkameran – Bildkomposition

Bildkomposition, hur man ”komponerar” bilden, kan göras på flera olika sätt. Ett par tumregler finns, bland annat tredjedelsregeln och regeln om diagonaler som beskrivs nedan. Tänk också på att det kan bli effektfullt att ”bryta reglerna”.

Exempel på diagonaler där balkarna i taket går från övre vänstra hörnet ner till nedre högra hörnet.
Läs mer

Digitalkameran – ISO och vitbalans

Hur ljuskänslig en film eller sensor i en kamera är mäts i ISO. Vitbalansen är ett sätt att anpassa bilden till den färgtemperatur som exempelvis belysningen har, detta är något som det mänskliga ögat (hjärnan) gör automatiskt men på en kamera kan man behöva korrigera manuellt. Nedan reder vi ut dessa begrepp.

Läs mer
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...