Bygg om teman med ett child-theme

För att editera teman i WordPress kan man göra på två sätt. Antingen redigerar man i temat, vilket är fel, eller så skapar man ett undertema (child-theme) och redigerar i det, vilket är rätt sätt. Fördelarna enligt WordPress är att uppdateringar i temat inte skiver över dina ändringar och att det är lättare att återställa om man själv varit allt för kreativ med editeringen. Så här gör man…

undertema1. Skapa en ny mapp i themes-katalogen och ge den namnet på huvudtemat följt av -child.

2. Skapa en style.css som innehåller namn, template och en kodsnutt för att importera koden från modertemat. Se nedan.

/*
Theme Name: Twenty Eleven Child
Template: twentyeleven
*/
@import url("../twentyeleven/style.css");
/* =Theme customization starts here
-------------------------------------------------------------- */

3. Ladda upp och välj ditt nya tema. Jag använder twentyeleven och det enda jag var tvungen att göra om var temats inställningar, vilka ändå bara är ett fåtal. För att editera temat, kopiera över filerna du vill editera från modertemat till undertemat. Så länge det inte finns något specifikt kommer wordpress använda sig av modertemat men det som är lagt i undertemat gäller framför modertemats filer. Exempelvis är min footer.php egen och gäller framför footer.php i modertemat.

Hoppas det var till hjälp, en utförligare förklaring finns på engelska (och en del andra språk) i WordPress Codex där alla funktioner är ingående förklarade.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...