Vedeldning del 2 – Träslag

VedVeden är kärnan, bränslet, i eldningen och till den hör en hel del bestyr och kringutrustning om man så önskar. Det som är så härligt med ved är att man kan nyttja den i så många olika varianter, från att äga sin egen skog och hugga den till att köpa torkad och färdigkluven ved i säck, allt efter egna behov. Ved är också lokalt, behöver inte importeras eller förädlas i stora fabriker. Oavsett hur stor del av förädlingskedjan man önskar involvera sig i är det bra att ha en uppfattning om de vanligaste träslagens egenskaper. Därför börjar vi med det.

BjörkarBjörk

Björk är kungen av träslag för entusiasteldaren och med sitt höga brännvärde och gnistfria brand förstahandsvalet för många. Träden är lätta att hantera då det krävs lite kvistning och stockarna ofta är raka. Dessutom är Björk relativt vanligt i våra skogar. Nävern är bra tändmaterial och klyver man veden i minusgrader är den mycket lätthuggen.

Till Björkens nackdelar hör att den måste torkas fort för att inte bli dålig och ved som lämnats i skogen blir lätt angripen av svamp eller mögel.

Gran

Gran är ibland poröst och har därför ett lågt brännvärde men är lätt att kapa och tända. Därför kan man med fördel använda gran för att snabbt värma upp ett kallställt hus eller som spänt att tända med. På grund av Björkens plats som förstahandsval kan man ofta hitta gran mycket billigare räknat per kWh.

Granen brinner tyvärr med mycket gnistor som slår iväg vilket gör den direkt olämplig till eldning i öppna spisar. Med många kvistar och grenar kan den vara svårarbetad vid klyvning med yxa. En vedklyv klarar dock jobbet galant.

Tall

Tall har ett bra brännvärde om den är ordentligt torkad och brinner med mycket ljus men tall som inte är torr är omöjlig att få eld på. Träslaget utsöndrar mycket kåda vid skador, kådan brinner bra men sotar mycket.

Ek

Ek är stenhårt och kan vara svårt att klyva på grund av trädets form. På uppsidan har Ek ett av de högsta brännvärdena, även om den historiska nyttan av träslaget mest varit i byggnationer som exempelvis båtar.

Ovanstående inlägg är en del av en serie texter publicerade här då det inte blev något av deras tilltänkta webbplats. Samtliga delar i serien hittas under taggen ”miniserie ved”.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...