Vedeldning del 3 – Stapling, torkning, skjul & måttenheter

vedstapelFör att veden inte ska förstöras måste den förvaras rätt, nyhuggen ved måste också få torka ordentligt innan man börjar elda. För den som köper ved finns det olika mått att hålla ordning på, så man inte känner sig blåst på leveransen eller har jämfört äpplen och päron vid prisjämförelser. Vi börjar med förvaringen och vad som händer om man inte gör rätt…

Stapling & Torkning

Stapling skall inte ske för tätt, en vacker och tät vedhög kan bli helt oanvändbar om inte veden får tillräckligt luftflöde för att torka och torr ved vill man ha. Ved kan inte bli för torr, desto torrare ved desto bättre energivärde.

Torkhastigheter

I Norge har man studerat torkhastigheter vid olika förvaring och i korthet kunde man konstatera att kluven björkved som staplats i maj torkade till 20% på så kort tid som tre veckor om veden hade optimala förutsättningar, det vill säga luftigt, blåsigt och utsatt för solljus. Om man istället staplade veden tätt i skuggan utan någon större luftcirkulation dröjde det så länge som sex månader innan veden var nere på en 20% luftfuktighet. Detta visar tydligt hur viktigt det är att förvara veden rätt om man vill att den ska hinna torka innan den blir angripen av både djur och växter som trivs i multnande trä.

Om man slarvar…

felaktigt lagrad ved

När jag fått hem mitt första lass ved gjorde jag två misstag som jag tänkt berätta om här, så du slipper göra de samma. Det första misstaget var att jag lät stockarna ligga okapade i boden. Resultatet syns på bilden, trots att de legat luftigt och regnskyddat har de blivit angripna.

Det andra misstaget var att stapla den veden jag huggit i tid alldeles för tätt. Täta staplar är platseffektiva och snygga men hindrar luftcirkulationen och försämrar torkningen.

Vedskjul och förvaring

Ett vedskjul skall skydda veden från väta men samtidigt vara tillräckligt luftigt för att torka densamma. Därför duger det inte att slå upp en vanlig friggebod och slänga in sin ved, utan man måste bygga luftigare. För inomhusförvaringen finns det vackra vedhållare i olika storlekar och man kan även bygga en egen.

 Vedskjulet

Vedskjulet skall om det används för torkning uppfylla två kriterier, inget regn och massor vind. Det är väsentligt för vedens torkning att luftcirkulationen är optimal. Seriösa vedskjul har ibland ett ordentligt tak med stor takfot eller taksprång för att skydda för vinden sedan avtagbara väggar för optimal luftcirkulation under torkningsperioden. Solljus är också bra för torkprocessen.

VedspisVedförvaring inne

Hur man förvarar sin ved inne är olika från person till person, vi har ett murat vedlager under vedspisen samt en liten vedhållare i plåt vid kakelugnen. Vissa staplar några veckors ved på farstun för att ha den lätt åtkomlig. Det finns också folk som använder bokhyllor med urplockade hyllplan för att nyttja hela vägen till taket för vedförvaringen.

Mått och köpestorlekar

Om man ska köpa ved säljs den i både småpåsar och kubik. Måtten för hur mycket ved man får kan också skilja sig.

Kubik

1 m³f betyder en fastkubik ved, vilket betyder att man räknat bort luften och man får en kubik med bara trä. I verkligheten tar veden större plats eftersom det fysiskt inte är möjligt att få bort all luft om man inte kapar veden helt rektangulär men då har vi plank istället för ved.

1 m³t betyder en kubikmeter staplad (travad) ved. Det vill säga både luft och ved.

1 m³s betyder en kubikmeter ved när den ligger huller om buller (stjälpt).

Måtten är viktiga därför att priset ofta är angivet per kubik och de olika kubikmåtten ger olika mycket ved. Dessutom riskerar veden att ta slut om man behöver 20 kubik travad ved men köper 20 kubik stjälpt ved.

Mått

Vedsäck 40L är cirka 50x80cm.

Vedsäck 60L är cirka 60x80cm och väger 22kg om den är fylld med torr (20%) björkved eller 16kg om veden är torr gran.

Vedsäck 80 liter är cirka 60x100cm.

Storsäck kubik är vanligen 90x90x120 och har ofta lyftöglor.

Ovanstående inlägg är en del av en serie texter publicerade här då det inte blev något av deras tilltänkta webbplats. Samtliga delar i serien hittas under taggen ”miniserie ved”.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...