Vedeldning del 5 – Kort om såg, motorsåg och trädfällning

MotorsågsmannenMotorsågen är kanske det farligaste och mest användbara verktyget för den med egen skog eller större trädgård av typen naturtomt. Men även handsågarna har sin plats i vedhanteringen och det finns både bättre och sämre alternativ här också.

Avslutningsvis några ord om (riskerna med) trädfällning.

Motorsåg

Motorsågen är utan tvekan det farligaste verktyget många överhuvudtaget kommer i kontakt med. Det är därför viktigt att ha respekt för motorsågen och skaffa sig en god kunskap om hur man bör agera med sin såg och hur man håller den i skick.

Elektrisk motorsåg

Användning

Det skall sägas att författaren inte är någon motorsågsförarexpert varför inga instruktioner kommer ges.

  • Motorsågen är ett effektivt verktyg som nästan är ett måste i skogen, exakt hur effektiv motorsågen är märks så fort man försökt fälla träd med en muskeldriven såg. Men sågen innehåller många rörliga delar och kräver underhåll.
  • Se regelbundet över sågens kondition, rengör och smörj enligt instruktionsbok/smörjschema. Detta lönar sig i det långa loppet, dels blir sågen mer lättstartad, dels håller den bättre.
  • Om sågen sågar snett är det troligt att kedjan är dåligt spänd eller att den har blivit böjd eller skadad om man exempelvis kört mot en sten.

Val av såg

Valet av såg beror så klart på användningsområdet, både sett till vad som skall kapas och hur ofta sågen skall användas. Motorsågar finns både med el- och bensindrift. Elsågens största begränsning är att det sällan finns eluttag i skogen vilket gör att man sällan klarar sig bara på el, däremot har den andra fördelar som gör att den förtjänar en plats i vedboden.

Bensinsåg

Bensinsågen är ofta den bild som dyker upp när någon säger motorsåg. Det finns billiga kinatillverkade varianter från en dryg femhundring till kvalitetsmaskiner som närmar sig priserna för begagnade bilar. Tumregeln är att man får vad man betalar för, en kinasåg är troligen lika bra de första fem gångerna men en kvalitetsmaskin kan hålla flera generationer av regelbunden användning så länge den sköts på ett bra sätt.

Vad man väljer för såg är individuellt, jag skulle försöka få tag på en begagnad välskött kvalitetsmaskin även om det kostar mer i inköp än en ny kinamaskin. Då vet jag i alla fall att den bör hålla tills jag slutar serva den.

Elsåg

Jag gillar eldrivna maskiner, de kräver mindre underhåll än sina bensinsyskon, är tystare, startar alltid och släpper inte ut några avgaser. Därför har jag en eldriven motorsåg för arbete hemma, inom 50 meter från ett eluttag. Elsågen används när hemsläpade stockar skall anta vedlängd eller om något lokalt träd ska tas ner. Sågen skymtar i bilden ovan.

Begränsningen är som sagt att det sällan finns eluttag i skogen och därför behövs även en bensinsåg. Nu har jag sett på bland annat Husqvarnas hemsida att de har elsågar med moderna litiumbatterier som då skulle eliminera behovet av eluttag men sett till pris/prestanda fortsätter jag nog på mitt spår med dubbla kompletterande sågar.

Handsågen

Handsågen, vanligtvis en bågsåg med tillhörande sågbock är ett användbart verktyg. Speciellt om man har eldstäder som vill ha olika längd på veden. Då är det ibland enklast att hugga de långa vedträna och därefter kapa upp de små spisarnas andel. Bågsågen arbetar snabbt genom grövre ved men är uttröttande för brukaren, därför är det viktigt att hålla sågen i bra skick.

bågsåg

Bågsåg

Bågsågen är en svensk klassiker sedan början av 1900-talet. Den fanns i var stuga och kunde användas till såväl kvistning, kapning och även att fälla träd. Namnet kommer från den båge vilken man spänner fast det utbytbara bladet i. Bågsågar finns i olika storlekar och har grov eller fin tandning. Små sågar är förvisso enkla att ha med sig i bilen eller skogen men det är de större sågarna man får kraft i då man kan ta långa tag med sågen.

Fel såg

Olämpliga sågar

Allt för fintandade sågar och sågar avsedda för finsnickeri är inte lämpliga för vedhantering, det duger i nödfall men för den som aktivt hanterar ved är det a och o med rätt verktyg.

Fällning av träd

MotorsågsmannenAtt fälla träd är mycket farligt och vi hänvisar till andra platser för utbildning inom denna gren. Med det sagt går det ändå att lämna några kommentarer, men kom ihåg att det är stora krafter inblandade och att det snabbt kan gå illa för den som inte vet vad den gör.

Använd alltid komplett säkerhetsutrustning! Dels skor, byxor, hjälm och handskar för att undvika direkta skador och dels hörselskydd och varma kläder för att undvika ”indirekta” skador som nedsatt hörsel eller förfrysning.

Fäll aldrig träd i blåst, även små vindpustar kan få trädet på fall åt helt fel håll.

Normalt fäller man ett träd genom att kapa ur en kil som en liggande tårtbit på den sidan dit trädet skall falla, därefter kapar man från andra hållet. Tanken är då att man tar ut riktningen med den urkapade kilen och den strimma träd som inte är kapat agerar gångjärn för att fälla trädet åt rätt håll.

Se till att ha med telefon eller annat att larma med om olyckan ändå skulle vara framme.

Hantering

När skogen sedan är fälld skall den tas om hand. Använder man stora maskiner eller bara fäller små träd är det vanligt att man kvistar av dem direkt och kapar i hanterbara längder, kring 3 meter och drar ur skogen direkt. Transporten kan skötas med traktor, fyrhjuling, häst eller genom att fästa en vinsch på en bilsläpkärra och dra fram stockarna från skogen med hjälp av dem. Kort sagt finns det många olika sätt att flytta trädet från skogen till vedskjulet.

En teknik man använde förr var att randbarka de nyfällda träden, då kapar man bort barken i två till fyra ränder längs med varje stock så träet blottas. Detta hjälper torkningsprocessen och när man sedan kommer tillbaka ett par veckor senare för att bärga stockarna är de lättare. Man fäller också lämpligtvis träd till ved på vintern då träden då är som torrast redan innan de fällts. Om man fäller bladträd på sommaren kan man låta dem ligga med bladen kvar, som då kommer att suga ur fukt från stammen men så fort bladen vissnat gäller det att snabbt kapa upp och hugga veden om den ska hinna torka innan vintern. Bäst är om veden får ligga på tork i minst ett år.

Säker skog

Säker skog är en förening som verkar för säkrare småbruk, läs gärna mer på deras sida vilken du hittar här.

Ovanstående inlägg är en del av en serie texter publicerade här då det inte blev något av deras tilltänkta webbplats. Samtliga delar i serien hittas under taggen ”miniserie ved”.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...