Vedeldning del 9 – Aska – hantering och användningsområden

Aska är det som blir kvar efter en eldningssession och den måste tas om hand. Betänk att aska kan innehålla glöd långt efter elden brunnit ut och det är därför av yttersta vikt att samtliga verktyg och förvaringskärl som askan kommer i kontakt med är av ickeantändliga material, vanligtvis metall.

Verktyg

Med en enkel askspade och askhink kommer man långt. Om man eldar i en vedspis kan det vara idé att komplettera med en askskrapa för att putta ner askan i askfatet. Både askhinken och askspaden skall vara avsedda för aska, tillverkade i plåt och till hinken bör man ha ett lock. Lockets uppgifter är två, dels att hindra syretillförseln om det skulle flamma upp i hinken och dels för att stänga inne det damm av aska som är oundvikligt vid hantering av askan.

Askhinkens tömmande

asktunna-150x150Har man en stor askhink och endast myseldar räcker det oftast att tömma hinken en gång om året. Om man följt alla regler och endast eldat riktig ved är askan ett mycket bra gödningsmedel som med fördel strös över markerna på vintern. Detta för att det inte skall bli för koncentrerat och för att växtligheten skall kunna tillgodogöra sig näringsämnena under hela den kommande odlingssäsongen.

Om man eldat sådant som inte skall eldas, som målat eller behandlat plank, resterna från renoveringen eller annat skräp riskerar man att föra över gifterna från askan till trådgården eller det man odlar. Detta blir dubbelt dumt, först spy ut gifter i röken sedan gödsla med giftig aska. Bäst är så klart att bara elda riktig ved och inte avfall men om man av någon anledning ändå gjort det bör askan tas om hand hos återvinningen.

Växtnäring

blommaAskan som blir över från vedeldning är utmärkt växtnäring eller gödsel när man eldat ren ved. Eldar man diverse sopor bör man inte använda askan som växtnäring då gifterna kan tas upp av växterna vilket inte är så roligt om man odlar för att äta.

Aska är dock väldigt koncentrerat, en tumregel som florerar på nätet är att man aldrig skall gödsla med mer än en näve aska per kvadratmeter jord. Askan skall spridas som florsockret på en semla för att inte bli för koncentrerat i högar. Skall askan blandas i komposten gäller förhållandet max 2dl aska till 100l kompost.

Aska skyddar också växtligheten från vissa skadedjur som jordloppor. Strös askan på gräsmattan motverkar den mossbildning och försurning.

Ovanstående inlägg är den avslutande delen av en serie texter publicerade här då det inte blev något av deras tilltänkta webbplats. Samtliga delar i serien hittas under taggen ”miniserie ved”.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...