Digitalkameran – Bildkomposition

Bildkomposition, hur man ”komponerar” bilden, kan göras på flera olika sätt. Ett par tumregler finns, bland annat tredjedelsregeln och regeln om diagonaler som beskrivs nedan. Tänk också på att det kan bli effektfullt att ”bryta reglerna”.

Exempel på diagonaler där balkarna i taket går från övre vänstra hörnet ner till nedre högra hörnet.

Tredjedelsregeln

Tredjedelsregeln, även kallat gyllene snittet.

Tredjedelsregeln, ett sätt att komma ifrån bilderna där allt intressant är centrerat i mitten av bilden. Snittet går ut på att man delar in bilden i tre delar horisontellt och tre delar vertikalt. Gränserna av dessa delar markeras i exemplet med linjer och man placerar fotoobjektet i en av de punkter där linjerna möts, alternativt på en av linjerna.

Ibland blandas gyllene snittet och tredjedelsregeln ihop men det är egentligen helt olika fotografiska regler. Gyllene snittet i dess tekniskt korrekta form, är matematisk och har funnits sedan de gamla grekerna.

Diagonaler

Exempel på diagonal. Se även den inledande bilden från den övergivna fabriken.

Diagonaler uppfattas som behagliga av människan, något man kan dra nytta av i sitt bildskapande genom att t ex låta en fors gå från övre vänstra hörnet ner till det nedre högra.

För oss i väster är det naturligt att läsa bilden från vänster till höger, eftersom vi läser text åt det hållet. Därför talas det ibland om olika bildspråk, beroende på vilken kultur man kommer ifrån.

I den övre bilden skapar takreglarna diagonaler som för blicken mot grafittimålningen i bildens mittre-högra kant.

Renare bild

Beskuren bild.
Obeskuren bild.

Gå närmre! En bild blir i många fall bättre när fotografen låter objektet fylla ut hela bilden eller i alla fall två tredjedelar, istället för att vara en liten prick som bara tar upp halva bilden.

Genom att göra detta kommer inte störande moment med i bilden. En bild på ett barn som leker på golvet blir bättre om det är barnet, golvet och leksaken som är med istället för en sko, en halv vägg, en vuxens arm och barnet.

Läs gärna de andra inläggen på samma tema:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...