Digitalkameran – Inledning

Fotografering är en rolig och utvecklande hobby. Jag har återpublicerat ett antal texter om kameran och fotografering under kategorin Digitalkamerakurs. Vi börjar med en introduktion.

Introduktion

Grunden är samma för digital och analog fotografering, att avbilda och skapa med hjälp av ljus. När du ändrar på en inställning kommer kameran att släppa in ljuset till sensorn på ett annat sätt och bilden blir annorlunda. Genom att lära sig hur kameran fungerar och vilka inställningar som påverkar de olika delarna är det lättare att skapa bilden i kameran precis som den ser ut i ditt huvud. Att se resultatet av detta och känna att man utvecklas som fotograf är en något alla fotointresserade borde ta sig tid till.

Vissa kameror har extrafunktioner som är specifika för den kameran, för att lära dig de är det bra att läsa manualen. De gemensamma funktionerna däremot finns beskrivna i kursen.

Så fungerar kameran

Hur en bild skapas i en digitalkamera

Ljuset går in via linssystemet [1], förbi bländaren och slutaren för att slutligen träffa bildsensorn [2]. Sensorn kan beskrivas som den digitala kamerans film, i den omvandlas ljuset till ettor och nollor som skickas till en bildprocessor [3]. Processorn bygger en bild av informationen och bilden sparas på minneskortet [4]. Bilden kan sedan läggas över till en dator, skrivas ut, lämnas in till fotolabb eller liknande [5].

Kamerans olika lägen

Ratt för att välja läge på kameran

GRÖN RUTA

Kameran sköter inställningarna och saker som exponering, autofokusläge och ljusmätning själv. Kallas lite elakt idiot-läge eftersom det enda fotografen gör är att ”sikta”, resten tar kamerans automatik hand om.

MOTIVPROGRAM

Kameran sköter inställningarna men de är anpassade för valt motiv. Till exempel försöker kameran använda ett så kort skärpedjup som möjligt vid porträttläge och vid nattporträttsläge är slutartiden lång trots att blixten avfyras.

P

Kameran sköter bländare och slutare men du får själv ställa ISO-tal, blixt (på eller av), fokuspunkter, autofokusläge, etc. Ger mer frihet än autoläget men använder ändå kamerans mätsystem för exponeringen.

TV

Du får själv ställa slutartiden, i övrigt som läge P.

AV

Du får själv ställa bländartalet, i övrigt som läge P.

M

Helt manuell.

(A-DEP)

Välj två fokuspunkter så väljer kameran det bländartal som ger tillräckligt skärpedjup för att de båda skall vara skarpa.

Läs gärna de andra inläggen på samma tema:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...