Digitalkameran – Svartvitt

Svartvitt är oftast både snyggt och tidlöst. Idag kan man konvertera bilder till svartvitt med i princip alla bildediteringsprogram eller direkt i kameran. Jag rekommenderar att spara så mycket bildinformation som möjligt till redigeringen i datorn, det vill säga inte använda kamerans svartvitkonvertering. Detta för att man med t ex Photoshop enkelt kan kontrollera hur bilden konverteras från färg och vilka färger som skall väga tyngst. I Photoshop heter två konverteringsverktyg ”Channel mixer” eller ”Black & White…”.

Hur olika typer av konvertering ger olika resultat.

Det som bilden visar är att för en dator är alla färgerna i A lika starka, de har alla värdet 255 (max av respektive färg). Eftersom de alla är lika starka blir de lika mörka om man gör om till svartvitt på enklaste sätt (B). Därför får man väga färgerna olika mycket för att få en konvertering som upplevs naturligare (C). För att ha full kontroll över detta är det bäst att konvertera i efterhand.

Tips: Svartvita bilder passar ofta med lite brus, något som går att använda när vanliga färgbilder upplevs för brusiga. Testa att konvertera dina brusigare bilder till svartvitt, det kan bli deras räddning.

Obs! Den här texten är ett par år gammal och det kan ha tillkommit andra bättre verktyg i bildredigeringsprogrammen sedan detta skrevs.

Exempelbil(d) före konvertering.
Här har Hue/Saturation (Ctrl+U) använts.
Channel Mixer på 100% röd.
Channel Mixer på 100% grön.
Channel Mixer på 100% blå.
Channel Mixer på 20% Röd, 10% Grön och 70% Blå. Detta för att jag gillar mörka svartvita bilder, men bara blått blev för mörkt.

Fler exempelbilder

Läs gärna de andra inläggen på samma tema:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...