Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia

elmia motormassa 070406 Elmiamässan, Bilsportmässan eller Bilsport Performance & Custom Motor Show som den egentligen heter är den stora mässan i Sverige för stylade bilar. Förvisso finns det även andra hallar där klassiska bilar och märkesklubbar ställer ut, men det är som den stora neonfärg-plast-och-spackel-mässan som den blivit känd. Läs mer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...